jueves, 6 de marzo de 2008

Dirección

DANIEL RUBIO NAVARRO

Inicia sus estudios musicales en el seno de la Sociedad Musical de Alboraya, pasando muy pronto a estudiar al Conservatorio de Valencia.
En 1986 obtiene por oposición plaza de profesor músico en la Banda de Música Municipal de Bilbao, donde ha ocupado plaza de clarinete solista en innumerables ocasiones.
Compagina su labor en la Banda Municipal de Bilbao con la docencia como profesor de clarinete e historia y estética de la música en la Escuela de Música “Gayarre” de Las Arenas – Getxo (Vizcaya) entre los años 1988-1994.
Así mismo, fue cofundador del cuarteto de clarinetes “Juan Cristóbal Denner” de Bilbao con el que ha ofrecido numerosos conciertos camerísticos.
Ha realizado estudios superiores de clarinete, armonía, contrapunto, fuga y dirección de coros.
Ha participado en los cursos de dirección de coros de la Federación de Coros de Vizcaya; también es diplomado en los cursos de dirección de coros “Castillo de la Mota” organizados por la Junta de Castilla y León. Ha estudiado con profesores como D. Eduardo Cifre, D. Francisco Llácer Pla, D. Alberto Blancafort, D. Werner Pfaff, Dª.Mercedes Padilla, D. Javier Busto, entre otros..
Ha realizado los cursos de docencia conducentes a la obtención del Doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia.

En el año 2000 obtiene, por oposición, plaza de profesor de enseñanza secundaria en la Consellería de Cultura y Educación de Valencia, desempeñando actualmente dicho cargo en el “I.E.S. Serpis” de Valencia.

Entre los años 1992 –2000 fue director de los coros “LIRAIN” y “LIRAIN JOVEN” de Górliz (Vizcaya) con los que ofreció numerosos conciertos tanto en el País Vasco como fuera de él. Ha participado en festivales y concursos como los de Torrevieja, Avilés, San Andrés del Rabanedo, Valladolid. Ha ofrecido conciertos en Viena, Milán, Valencia, Alboraya, Gandía, Zamora, Asturias, Orense... También dirigió durante cuatro años al coro infantil “TXORI-ALAI” de Las Arenas-Getxo.
Desde diciembre de 2000 es director del coro de cámara “STUDIUM VOCALE” de Valencia con el que ha participado en festivales como el “Festival de música antigua de Benidorm”, “Festival de música sacra de Segorbe” o el “Festival de primavera de Torrevieja”. Ha grabado el segundo volumen de la colección “Patrimonio musical litúrgico valenciano” con obras del archivo musical de la parroquia de San Pedro Mr. y San Nicolás ob. además de haber realizado numerosos conciertos

Desde septiembre de 2004 es también director del coro polifónico de la Sociedad Musical de Alboraya (Valencia) con el que ha grabado los Motetes de Cuaresma de Ambrosio Cotes para un CD editado por la Diputación de Valencia dentro de la campaña “Retrobem la nostra música”.

En 1999 es premiada su obra “Díptico Navideño” en el Concurso de Composición de Música Coral organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, obra publicada por Real Musical. Es autor de numerosas obras para coro, tanto de voces mixtas como infantiles. En julio de 2004 se estrena la obra “Reflexiones” para cuatro trompas dentro del marco del “36 Congreso Internacional de Trompas” celebrado en Valencia. También es autor de libros de texto para enseñanza de música en Educación Secundaria y Bachillerato.

Direcció

DANIEL RUBIO NAVARRO

Inicia els seus estudis musicals en el si de la Societat Musical d'Alboraia, passant molt prompte a estudiar al Conservatori de València.
En 1986 obté per oposició plaça de professor músic en la Banda de Música Municipal de Bilbao, on ha ocupat plaça de clarinet solista en innombrables ocasions.
Compagina la seua labor en la Banda Municipal de Bilbao amb la docència com a professor de clarinet i història i estètica de la música en l'Escola de Música “Gayarre” de Las Arenas – Getxo (Biscaia) entre els anys 1988-1994.
Així mateix, va ser cofundador del quartet de clarinets “Juan Cristóbal Denner” de Bilbao amb el que ha oferit nombrosos concerts camerístics.
Ha realitzat estudis superiors de clarinet, harmonia, contrapunt, fuga i direcció de cors.
Ha participat en els cursos de direcció de la Federació de Cors de Biscaia; també és diplomat en els cursos de direcció de cors “Castillo de la Mota” organitzats per la Junta de Castella i Lleó. Ha estudiat amb professors com D. Eduardo Cifre, D. Francisco Llácer Pla, D. Alberto Blancafort, D. Werner Pfaff, Dª.Mercedes Padilla, D. Javier Bust, entre altres..
Ha realitzat els cursos de docència conduents a l'obtenció del Doctorat en la Universitat Politècnica de València.

L'any 2000 obté, per oposició, plaça de professor d'ensenyança secundària en la Conselleria de Cultura i Educació de València, exercint actualment en el “I.E.S. Serpis” de València.

Entre els anys 1992 –2000 va ser director dels cors “LIRAIN” i “LIRAIN JOVE” de Górliz (Biscaia) amb els que va oferir nombrosos concerts tant en el País Basc com fora d'ell. Ha participat en festivals i concursos com els de Torrevieja, Avilés, San Andrés del Rabanedo, Valladolid. Ha oferit concerts a Viena, Milà, València, Alboraia, Gandia, Zamora, Astúries, Orense... També va dirigir durant quatre anys al cor infantil “TXORI-ALAI” de Las Arenas-Getxo.
Des de desembre del 2000 és director del cor de cambra “STUDIUM VOCALE” de València amb el que ha participat en festivals com el “Festival de música antiga de Benidorm”, “Festival de música sacra de Segorbe” o el “Festival de primavera de Torrevieja”. Ha gravat el segon volum de la col·lecció “Patrimoni musical litúrgic valencià” amb obres de l'arxiu musical de la parròquia de Sant Pere Mr. I Sant Nicolau ob. a més d'haver realitzat nombrosos concerts

Des de setembre del 2004 és també director del cor polifònic de la Societat Musical d'Alboraia (València) amb el que ha gravat els Motets de Quaresma d'Ambrosio Cotes per a un CD editat per la Diputació de València dins de la campanya “Retrobem la nostra música”.

En 1999 és premiada la seua obra “Díptic Nadalenc” en el Concurs de Composició de Música Coral organitzat per la Universitat Carles III de Madrid, obra publicada per Real Musical. És autor de nombroses obres per a cor, tant de veus mixtes com infantils. Al juliol del 2004 s'estrena l'obra “Reflexions” per a quatre trompes dins del marc del “36 Congrés Internacional de Trompes” celebrat a València. També és autor de llibres de text per a ensenyança de música en Educació Secundària i Batxillerat.

Presentació

Cor de cambra STUDIUM VOCALE

“STUDIUM VOCALE” és un cor de cambra procedent de la refundació de "l'Agrupació Coral Alsina” que s'havia creat en 1998 amb professors i estudiants de música de la dita entitat.
La primera aparició pública va ser al juny de 1998 en una audició de final de curs en el Palau de la Música de València. Al desembre d'eixe mateix any participa en el “II Festival de Cançó Nadalenca”, també en el Palau de la Música. Ha participat en l'Auditori de Torrent, Palau de la Música de València, catedral de València, “I Trobada Coral” a l'Alcúdia de Crespins, i en l'auditori del Club Diari Llevant.
Al desembre de l'any 2000 es fa càrrec del cor el seu actual director En Daniel Rubio Navarro.
L'any 2001 programen un concert de música sacra que oferixen en Setmana Santa a Benaguasil i La Pobla de Vallbona. Al desembre d'eixe mateix any canten un programa de polifonia nadalenca en les parròquies de Sant Nicolau i de Sant Martí, ambdós a València, i a Massamagrell.
L'any 2002 és, com s'ha dit, el de la refundació del cor amb la incorporació de nous membres i amb el canvi de seu social, traslladant-se a la parròquia de Sant Nicolau de València. Des d'eixe any ha treballat un ampli repertori de música sacra d'autors com Palestrina, Victòria, Guerrero, Cotes, Ginés Pérez, Aranaz, Brudieu, Vásquez, Hassler, Arcadelt, Soler, Mozart, Rheinberger, Bach, Haendel, Pachelbel, Telemann, Brixi, Tschaikovsky, Rimski-Korsakov, Rachmaninov, i Halffter entre altres, així com un ampli nombre de nadales populars, donant predilecció al repertori valencià.
Des de llavors han actuat a Alboraia, Castelló de la Ribera, Burjassot, Massamagrell, Fonteta de Sant Lluís, Orihuela, La Pobla de Vallbona, Benaguasil, Godella,... “Festival de Música Antiga de Benidorm”, “XVII Trobada Coral” de Torrevieja... L'any 2002 oferix tres concerts en Setmana Santa, junt amb el cor de Joventuts Musicals de Segorbe i l'orquestra de cambra del Conservatori de Castelló a Benidorm, Segorbe i catedral de Castelló. Al juliol d'eixe mateix any participen en el “Festival Coral de Segorbe”.
També actuen amb regularitat en la parròquia de Sant Nicolau de València com a seu principal de les seues actuacions, destacant els concerts anuals de Setmana Santa i Nadal; un concert dins del cicle organitzat per la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, de València (2004); el concert amb motets relacionats amb l'Eucaristia l'any 2005 amb motiu de l'any de l'Eucaristia; el concert amb els “Responsoris” de T.L. de Victòria, etc.
El cor ha participat en actes religiosos de l'arquebisbat de València com són el “Via Crucis” de l'any 2003 i les “Vespres de Nadal” en el Palau Arquebisbal, en el mateix any.
En Nadal de 2004 va oferir un programa amb obres de Pachelbel, Brixi i Telemann amb acompanyament d'un conjunt instrumental de cambra.
L'any 2005 participa en els actes commemoratius del 150 aniversari del bisbe Luis Amigó, en actuacions a Massamagrell i Segorbe. Eixe mateix any prepara un programa davall el títol de “La música en els temps de Cervantes” oferit en els auditoris d'Alboraia, La Pobla de Vallbona i Massamagrell.
L'any 2006 ha participat en la gravació del segon volum de la col·lecció “Patrimoni musical litúrgic valencià” amb obres de l'arxiu musical de la parròquia de Sant Pere Mr. i Sant Nicolau ob. Ha realitzat un intercanvi coral amb la Societat Musical d'Alboraia, col·laborant amb el dit cor en la gravació del CD pertanyent a la campanya “Retrobem la nostra música” de la Diputació de València, amb el festival coral de l'1 d'abril a Alboraia i amb el festival de nadales del 29 de desembre en l'Església de Sant Nicolau de València.
Al juny d'aquest mateix any hi ha actuat com a cor invitat en la novena edició de les “Jornades Polifòniques Internacionals Ciutat d'Àvila”.
Al desembre del 2006 ha participat en la representació de l'òpera “Marina” de E. Arrieta per a la companyia Ciutat Comtal, junt amb el cor Cantollano i l'orquestra de músics de la Comunitat Valenciana, oferida en l'auditori de Riba-roja del Túria.


2009.- Concerts d’obres de Mendelsshon amb acompanyament instrumental, amb motiu de l’aniversari del seu neixement. Obtingué el 3r Premi al XXIX Certamen de Habaneras y Polifonía de Totana (Murcia).
2011.- Concerts amb el Programa TEMPS DEL PATRIARCA dedicat als villancicos i villanescas de Fco. Guerrero i als Responsorios (amb text conductor seguint fites històriques, amb traduccions prèvies) de T. L. de Victoria en el seu 400 aniversari i el de Sant Joan de Ribera.
Cantà la missa BREVIS en re menor KV65 de W. A. Mozart amb col·laboració de músics de l’Orquestra de corda d’Alboraia.
2012.- Celebració de la 15ª Temporada amb el IV FESTIVAL DE CORS Alfons Dastis amb l’extraordinari grup holandés de dones BIANCA C, director Fred Abbingh.
2013.-  HOLANDA:   Grup convidat al LENTEKORENFESTIVAL a l’UCK-Utrecht i a la Sala BEAUFORTHUIS-Zeist, GEMEENSCHAPPELIJK CONCERT a l’Antiga Sinagoga de Culemborg.
2014.-CONCIERTO SACRO-LÍRICO (Vivaldi, Fauré, Verdi) a València i Llíria col·laborant amb l’Agrupació Musical Edetana Vte. Giménez.
Ha participat en el projecte "MUSICA PARA LA REFLEXION”" que se celebra en l'Església de Sant Nicolas, en els temps de Advent y  Quaresma.
Ha actuat en el Real Oratorio del Caballero de Gracia a Madrid, junt amb el cor Ex Novo amb un programa de musica sacra

És membre de FECOCOVA i intervé en les activitats de Nadal al carrer i en les campanyes Retrobem la nostra música que convoca la Diputació de València.

Presentación

Coro de cámara STUDIUM VOCALE - SAN NICOLAS


“STUDIUM VOCALE” es un coro de cámara procedente de la refundación de la “Agrupación Coral Alsina” que se había creado en 1998 con profesores y estudiantes de música de dicha entidad.

La primera aparición pública fue en junio de 1998 en una audición de final de curso en el Palau de la Música de Valencia. En diciembre de ese mismo año participa en el “II Festival de Cançó Nadalenca”, también en el Palau de la Música. Ha participado en el Auditori de Torrent, Palau de la Música de Valencia, Catedral de Valencia, “I Encontre Coral” en Alcudia de Crespins, y en el auditorio del Club Diario Levante.
En diciembre del año 2000 se hace cargo del coro su actual director D. Daniel Rubio Navarro.
En el año 2001 programan un concierto de música sacra que ofrecen en Semana Santa en Benaguasil y La Pobla de Vallbona. En diciembre de ese mismo año cantan un programa de polifonía navideña en las parroquias de San Nicolás y de San Martín, ambas en Valencia, y en Massamagrell.
El año 2002 es, como queda dicho, el de la refundación del coro con la incorporación de nuevos miembros y con el cambio de sede social, trasladándose a la parroquia de San Nicolás de Valencia. Desde ese año ha trabajado un amplio repertorio de música sacra de autores como Palestrina, Victoria, Guerrero, Cotes, Ginés Pérez, Aranaz, Brudieu, Vásquez, Hassler, Arcadelt, Soler, Mozart, Rheinberger, Bach, Haendel, Pachelbel, Telemann, Brixi, Tschaikovsky, Rimski-Korsakov, Rachmaninov, y Halffter entre otros, así como un amplio número de villancicos populares, dando predilección al repertorio valenciano.
Desde entonces han actuado en Alboraia, Castelló de la Ribera, Burjassot, Massamagrell, Fonteta de Sant Lluís, Orihuela, La Pobla de Vallbona, Benaguasil, Godella,... “Festival de Música Antigua de Benidorm”, “XVII Encuentro Coral” de Torrevieja”... En el año 2002 ofrece tres conciertos en Semana Santa, junto al coro de Juventudes Musicales de Segorbe y la orquesta de cámara del Conservatorio de Castellón en Benidorm, Segorbe y Catedral de Castellón. En julio de ese mismo año participan en el “Festival Coral de Segorbe”.
También actúan con regularidad en la Iglesia de San Nicolás de Valencia como sede principal de sus actuaciones, destacando los conciertos anuales de Semana Santa y Navidad; un concierto dentro del ciclo organizado por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de Valencia (2004); el concierto con motetes relacionados con la Eucaristía en el año 2005 con motivo del año de la Eucaristía; el concierto con los “Responsorios” de T.L. de Victoria, etc.
El coro ha participado en actos religiosos del arzobispado de Valencia como son el “Via Crucis” del año 2003 y las “Visperas de Navidad” en el Palacio Arzobispal, en el mismo año.
En la Navidad de 2004 ofreció un programa con obras de Pachelbel, Brixi y Telemann con acompañamiento de un conjunto instrumental de cámara.
En el año 2005 participa en los actos conmemorativos del 150 aniversario del obispo Luis Amigó, con actuaciones en Massamagrell y Segorbe. Ese mismo año prepara un programa bajo el título de “La música en tiempos de Cervantes” ofrecido en los auditorios de Alboraia, La Pobla de Vallbona y Massamagrell.
En 2006 ha participado en la grabación del segundo volumen de la colección “Patrimonio musical litúrgico valenciano” con obras del archivo musical de la parroquia de San Pedro Mr. y San Nicolás ob. Ha realizado un intercambio coral con la Sociedad Musical de Alboraya, colaborando con dicho coro en la grabación del CD perteneciente a la campaña “Retrobem la nostra música” de la Diputación de Valencia, con el festival coral del 1 de abril en Alboraia y con el festival de villancicos del 29 de diciembre en la Iglesia de San Nicolás de Valencia.
En junio de este mismo año ha actuado como coro invitado en la novena edición de las “Jornadas Polifónicas Internacionales Ciudad de Avila”.
En diciembre de 2006 ha participado en la representación de la ópera “Marina” de E. Arrieta para la compañía Ciutat Condal, junto al coro Canto Llano y la orquesta de músicos de la Comunidad Valenciana, ofrecida en el auditorio de Riba-roja del Túria.

2007 / 2008.- Ademas de las actuaciones habituales en la sede del Coro, Iglesias de San Nicolas cabe destacar los conciertos ofrecidos en Caldes de Boi y Pont de Suert (Lleida).
2009/2010.- Concierto de obras de Felix Mendelsshon con acompañamiento instrumental con motivo del aniversario de su nacimiento. Participa en el XXIX Certamen de Habaneras y Polifonía de Sotana (Murcia) donde obtiene el 3er.premio.
2011.- Conciertos con el programa TEMPS DEL PATRIARCA dedicado a villancicos y villanescas de Francisco Guerrero y a los Responsorios (con texto conductor y citas historias, con traducciones previas) de Tomas Luis de Victoria en su 400 aniversario y el de San Juan de Ribera.
Canta la misa Brevis en re menor KV65 de W.A. Mozart con la colaboración de músicos de la Orquesta de cuerda de Alborada.
2012.- Celebración de de 15ª temporada en el IV Encontre de Cors de Cambra “Alfons Dastis” junto al coro de mujeres holandés Wereldvrouwenkoor Bianca C. dirigido por Fred Abbing.
2013.- Gira por Holanda, cantado en el LENTEKORENFESTIVAL en la  U.C.K. de Utrecht, en el GEMEENSCHAPPELIJK CONCERT en la Antigua Sinagoga de Culemborg y en nla sala BEAUFORTHUIS de Zeist.
Ha ofrecido conciertos Sacro-Lírico  (Vivaldi, Faure, Verdi) en Valencia y Lliria en colaboración con la Agrupación  Edetena Vicente Gimenez de Lliria.
Ha celebrado su V Encuentro coral junto al Coro ExNovo de Madrid, dirigido por Rubén Martínez.
Participa en el ciclo  “MUSICA PARA LA REFLEXION” que se celebra en la Iglesia de San Nicolás en el tiempo de Adviento, así como en el tiempo de Cuaresma.
En abril de este año ha ofrecido un concierto de música sacra el el Real Oratorio del Caballero de Gracia, en Madrid junto al Coro ExNovo.
2014.- Concierto Sacro - Lírico (Vivaldi, Fauré, Verdi) en Valencia y Lliria en colaboración con la Agrupación Musical Edetana Vicente Giménez.
VI Encuentro coral junto al Cor de Cambra d’Elx.

2015.- Encuentro hispano flamenco junto a 4-Tune Kamerkoor de la población belga de Retie en la Sala Alfons el Magnànin del Centro Cultural La Beneficencia.
Gira por el País Vasco: I Encuentro Internacional Kanta Getxo Canta y junto al coro Lirain ofrece un concierto en la Iglesia parroquial de Gorliz.
Encuentro en Alboraya con el coro Resonare Fibris y el Orfeó Borja de Gandía.
Clausura junto al Coro de Cámara Alonso Lobo, organizador  del I Encuentro Internacional de Coros Alonso Lobo celebrado en Cuenca.

2016.- Participa en el Concierto Solidario en el Dia Mundial de las Enefermedades Raras, junto a la soprano Elena González y el Coro de la Societat.Musical de Alboraya en el Palau de la Música de Valencia.
Gira por Bélgica, ofreciendo junto al Coro 4-Tune Kamerkoor, la Misa en   de Charles Gounod en la Iglesia de San Pablo de Amberes (Sint-Paulusparochie - Antwerpen,Bélgica).
Encuentro Coral Eucarístico en Alboraya pro financiación de la compra de órgano en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Misa Solemne y Concierto en la Iglesia de San Nicolás con motivo de la Octava del Corpus Christi.
Concierto en la Catedral de Valencia con el Coro Il Cantori de Carmel de Monterrey (EEUU)
VIII Encontre Cors de Cambra en el CC. La Beneficencia con el coro Collegium Vocale Consonant de Abcoude (Holanda).

Desde octubre de este año, pasa de ser el Coro residente a ser el Coro titular de la Iglesia de San Nicolas de Valencia, actuando en numerosas celebraciones Eucarísticas.

Participa en la gestación e integra habitualmente los elencos de los ciclos “MÚSICA PARA LA REFLEXIÓN” de la Parroquia de San Nicolás en los tiempos de Adviento y de Cuaresma.


2017.- Realiza varias misas de diversos autores (Hydn, Faure, Gounod) en la Iglesia de San Nicolas, asi como su habitual lectura-concierto de La Pasión.
Participa en el Encuentro de Primavera en Tortosa junto al Cor Tyrichae.

Colabora en la grabación del segundo volumen de la colección Patrimoni Litúrgic Valencià coordinada por el organista Vicente Ros con obras del archivo de la Parroquia de San Nicolás.


Participa junto al Coro de la Societat Musical d’Alboraia en la grabación del CD “Motetes de Cuaresma” de Ambrosio Cotes.